måndag 6 september 2010

"A good horse is never a bad colour"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Din IP-adress sparas och kommentarer som anses stötande mot mig eller nära till mig raderas!